1

qualitat de les promocions

Construir cases per viure i no per bescanviar, amb valor d’ús com a prioritat, és l’essència pròpia del que som i del que oferim. La qualitat dels materials i dels espais formen part del nostre codi d’identitat.

2

personalització dels habitatges

El disseny final dels habitatges és el resultat d’un diàleg directe i obert entre els tècnics de VICOHERSA i els seus clients per ajustar-nos a les seves necessitats.

Es posa especial cura en la distribució dels espais, la llum, la
incorporació de tecnologies verdes,… En definitiva, personalitzem
espais per viure i que respectin el medi ambient.

sostenibilitat mediambiental

3

A VICOHERSA som especialistes en la regeneració de sòl en entorns urbans consolidats i en la rehabilitació de teixits urbans històrics, dos tipus d’actuacions que garanteixen un creixement urbà sostenible.

construcció sostenible

4

VICOHERSA aposta per una construcció sostenible, reduint els consums energètics amb criteris de racionalitat, aconsegueix edificar habitatges amb poca inèrcia tèrmica i un sistema d’aïllament adaptat al clima mediterrani, on les condicions climàtiques acostumen a oscil·lar dins d’uns paràmetres cíclics. Seguint aquests paràmetres, s’aconsegueix un estalvi elevat, s’augmenta el confort i es redueix significativament la despesa energètica.

eficiència energètica

5

El disseny dels habitatges que desenvolupem a VICOHERSA segueix els paràmetres de l’arquitectura passiva per a una reducció de la demanda energètica mitjançant sistemes naturals de control ambiental. La ventilació creuada proporciona, durant bona part de l’any, el confort ambiental natural sense l’ús de recursos energètics. La producció del 80% de l’aigua calenta sanitària es garanteix amb les cobertes solars. També s’aprofiten de manera eficient les energies endògenes com a suport a la calefacció, reduint així el consum de gas.

vicohersa

Cases per viure